Te Tirohanga ō Te Kura2020-06-18T14:04:07+12:00

Te Tirohanga ō Te Kura

‘Tiitia ki te ngakau, hei whata toitu’

  • Tiitia  |  Whakaairohia, whakakohatutia, me mau mo ake tonu atu

  • Ngakau  |  Te whatu Manawa, te hinengaro, te tinana o te tangata

  • Whata  | He pataka, he kohikohinga, he wahi

  • Toitu  |  Mo ake tonu atu

Whakairohia nga kaupapa e kawea nei nga uara o te kura ki runga i te ngakau, hei whata toitu. Hei tuãpapa ako.  Ahakoa te huarahi, ahakoa te akoranga, kia pono te whai hei arahi i ã koe, tiitia ki te ngakau.  E kore rawa e ngaro, e kore rawa e wareware nga taaonga tuku iho a nga tipuna.