Vision and Mission Statement

Our Vision Statement

Ko au te waka. Ko te waka ko au.
I am the waka. The waka is me.

Our Mission Statement

Ko te paewhiti, whaia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia tina.
Seek out the distant horizons. Cherish those you attain.