Nga Waka Hoe Values

 • Tumaia

 • Mana

 • Kaitiakitanga

 • Matauranga

 • Kaha

 • Manaakitanga

 • Whanaungatanga

 • Rangatiratanga

 • Whakapono

 • Tikanga

 • Wairua

 • Aroha